Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

NSK Meerkamp en Trainingsweekend

E5e73917bb7cb57a623854b8a1fe74e3c4e58e9e

(English version below) Vorige week vond het trainingsweekend weer plaats. Dit jaar maakten we hiervan gebruik om onze vrienden uit Wageningen beter te leren kennen. Het begon met het NSK meerkamp (dat samen met het Tartlétos loopgala gehouden werd) op vrijdagavond. Kronos was goed vertegenwoordigd met 7 atleten. Bij de mannen deed Roy lang mee voor de podiumplekken, maar uiteindelijk kwam hij niet verder dan de 6e plaats. Andere hoogtepunten waren de razendsnelle 12,31 van Casper op de 100m, de uiterst dubieuze verspringafstand van 5.17 van Vincent, de gekke pakken waarin Vincent en Fabian sommige onderdelen deden en de ervaren loper Thijs v A die nog altijd niet weet hoeveel rondjes 800 meter is. Bij de vrouwen viel Annabel bij de 800m nét van het podium maar toch wist ze een mooie 4e plek te behalen! Op de losse onderdelen van de track meeting werden wel medailles behaald. Marnick werd 3e bij het discuswerpen met 36.24 meter. Thijs R werd 2e bij het verspringen met 5.66. Merel wist maar liefst 3 bronzen medailles te halen, met discus, speer en ver!

Het hele weekend konden wij kamperen op de baan in Wageningen, samen met de atleten van Tartlétos. Vrijdagavond was er nog de borrel in de kantine, waarvan de keuken al vroeg dicht ging. Hierdoor waren we genoodzaakt om Jurgen en Thijs R op pad te sturen richting de Mac. Toen iedereen naar hun tenten ging om te slapen kwamen Thijs v A, Fabian, Vincent, Annabel en Twan erachter dat de hoogspringmat een stuk lekkerder lag dan hun luchtbed dus werden de slaapzakken uit de tent gehaald om hier te overnachten.

Zaterdag begon iedereen met een mooie duurloop door het bos. Daarna werd er geluncht en Kubb gespeeld. Kubb is een buitenspel waarmee je met houten estafettestokjes houtblokjes van de tegenstander moet omgooien. De beste tactiek om dit spel te winnen is door de tegenstander af te leiden, belachelijk te maken of uit te schakelen door een stokje op zijn voeten te gooien. ’s Middags deden de meerkampers en lopers hun eigen ding op de baantraining en werd er gezamenlijk afgesloten met een krachtcircuit van Thijs R. Na het eten van overheerlijke pasta gingen we met zijn allen naar het centrum (de Tartleten met de fiets, wij met de beste buschauffeur ooit) voor een karaokeavond waar de prachtige film Mamma Mia op een groot scherm werd afgespeeld. Thijs, Thijs, Vincent en vooral Annabel schreeuwden de hele film mee met de ABBA-liedjes, waarbij op het eind het hele plein naar voren kwam om te dansen op de laatste nummers. Voordat de voetjes van de vloer gingen kon iedereen in heerlijke seatzacs zitten. De avond werd afgesloten met een pubquiz op de baan.

Zondag was iedereen best wel gesloopt dus werd er nog één keer rustig getraind, waarna we de Tartleten gedag zeiden, appelsap insloegen en de lange reis richting Enschede weer trotseerden.

Door Thijs van Aalten


Last week the training weekend took place. This year we used it to get to know our friends from Wageningen better. It started with the NSK all-round (which was held together with the Tartlétos loopgala) on Friday evening. Kronos was well represented with 7 athletes. In the men's ‘morecamp’ Roy wanted a podium place, but in the end he came no further than the 6th place. Other highlights were the fast 12,31 from Casper on the 100m, the extremely dubious distance of 5.17 from Vincent, the crazy suits Vincent and Fabian did and the experienced runner Thijs v A who still does not know how many laps 800 meters are. Annabel became 4th in the women’s morecamp. Medals were awarded on the single events. Marnick finished 3rd in discus throwing with 36.24 meters. Thijs R became 2nd at the long jump with 5.66. Merel managed to get no less than 3 bronze medals, with discus, spear and long jump!

The whole weekend we camped on the track in Wageningen, together with the athletes from Tartlétos. Friday night there was a drink in the cafeteria, whose kitchen closed early so we were forced to send Jurgen and Thijs R to the Mac. When Thijs v A, Fabian, Vincent, Annabel and Twan found out that the high-jump mattress was a lot nicer than their air mattress so they took the sleeping bags out of the tent to stay there.

On Saturday everyone started a nice run through the forest. Later, there was lunch and Kubb was played. Kubb is an outdoor game where you must hit wooden units of the opponent. The best tactic to win this game is to distract the opponents or to throw a stick on their feet. In the afternoon the morecampers and runners did their own thing on the training and there was a strength circuit of Thijs R. After eating delicious pasta we went to the city centre for the movie Mamma Mia on a big outdoor screen. Thijs, Thijs, Vincent and especially Annabel screamed along the ABBA songs for the entire movie. The evening ended with a pub quiz on the track.

Sunday everyone was exhausted so there was one more relaxed session, then we started our journey back to Enschede.