Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

kronos nieuws

NSK Indoor

| Vincent Bosboom

Afgelopen zaterdag mochten er 17 Kronauten aan de start van het NSK indoor in Apeldoorn verschijnen. Marjolein en Merel mochten om 11:00 het spits afbijten met het verspringen terwijl Vincent zijn spierballen mocht trainen door de verspringbak te harken. Marjolein behaalde op de eerste van haar vijf onderdelen haar eerste 4de plek van de dag met een afstand van 5.44 m en Merel kwam tot 4.16 m! Marjolein wist op haar onderdeel, het hoogspringen, ook nog een derde plek binnen te slepen. Bij het mannen verspringen sprong Marnick 5.22 m. Vrijwel tegelijkertijd met het verspringen gingen Marnick en Thijs Roskamp kogelstoten. Hoewel ze tussen de concurrentie echt scharminkels leken hielden ze zich goed staande. Thijs kwam tot 9.82 en Marnick tot 8.99 m.

Op de sprintonderdelen was Kronos heel goed vertegenwoordigd. Allereerst was er natuurlijk Fabian die als commissaris aankomst de hele dag als menselijk stootkussen mocht dienen voor de sprinters. Op de 60m stonden bij de mannen Jasper, Jeroen en Roy aan de start. Jasper en Roy liepen allebei een goede 60m in 7.71 s en Jeroen wist in 7,57 zelfs de halve finale te halen. Bij de vrouwen mocht liep Annabel de 60m. Ze was een beetje afgeleid door de grootte van de bovenbenen van haar concurrenten, maar wist de 60m toch in 8.94 s af te leggen. Marjolein vond 60m te makkelijk en besloot dat er nog wat obstakels bij moesten. Op de 60m horden plaatste ze zich als derde voor de finale en wist daar zelfs brons te veroveren in een tijd van 9.41 s. Lars liep indoor de volle ronde van 200m, tijdens zijn serie raakte hij uit balans door een concurrent die in zijn baan stapte en kwam zwaaiend naar het publiek om zijn evenwicht te bewaren de bocht uit. Zonder te vallen haalde hij de eindstreep in 25,96 s. Toch best netjes voor iemand die op tennisschoenen loopt!

De echte bikkels liepen ondanks de droge lucht in het Omnisport gewoon de lange afstanden. Roy liet op de 400m zien dat hij als meerkamper ook wel hard kan lopen en wist zelfs zijn serie te winnen! Twan, Jonas en Thijs van Aalten liepen de dubbele afstand. Dat 800m indoor lopen geen pretje is was al snel aan hun gezichten te zien. Ondanks de zware omstandigheden kwamen ze toch tot mooie tijden. Ook op de 3000m stonden veel Kronauten aan de start. Casper wist zijn streeftijd van 10 minuten ruim te halen en kwam uiteindelijk in 9:55 over de finish. Vincent kon het tempo net niet aan en moest genoegen nemen met een iets langzamere tijd. Bij de dames liepen Fenna, Annelie en Jasmijn de 3000m. Zij liepen uiteindelijk allemaal sneller dan verwacht. Fenna werd uiteindelijk zelfs 4e in 11:47. Als bonus mogen zij de komende week allemaal genieten van een lekker kuchje.

Dat atletiek behalve heel moeilijk ook heel leuk is bewezen Twan en Vincent wel bij het polsstokhoogspringen en het hinkstapspringen. Twan, onze Twentse Renaud Lavillenie, waagde zich met zijn polsstok op grote hoogtes. Na wat oefen bleek de aanvangshoogte van 3.20m toch wat hoog en met een beetje lobbyen bij de jury kreeg hij het voor elkaar om de aanvangshoogte naar 2.80m te krijgen. Ondanks als zijn moeite en vooral zijn geweldige show lukte het hem niet om zijn aanvangshoogte te halen. Gelukkig voor hem is er altijd nog de competitie om het nog een keer te proberen. Op het hinkstapspringen moest Roy net één iemand voor zich dulden, maar werd uiteindelijk met grote afstand tot een 2e plek! Vincent wist bij het hinkstapspringen de gespannen sfeer een beetje te verlichten door steeds net zonder hersenschudding de zandbak te halen.

Aan het eind van de dag was er nog de Zweedse estafette waar zowel een mannen- als een vrouwenteam van Kronos aan meededen. Thijs van Aalten pakte nog even zijn moment of fame door na afloop letterlijk van de baan af te rollen. Door het uitvallen van het feest zijn bijna alle Kronauten na het eten weer naar Enschede gegaan om daar hun eigen feest te bouwen. Uiteindelijk een geslaagd en vooral gezellig NSK met 3 medailles!


[English]

Last Saturday 17 Kronauten appeared in Apeldoorn at the start of the NSK indoor. Marjolein and Merel were the first to start at 11:00 with the long jump while Vincent could train his muscles by raking sand. Marjolein got her first 4th place of the day with a distance of 5.44 m on the first of her five disciplines and Merel jumped to 4.16 m! Marjolein also managed to get a third place on her best discipline, the high jump! In the men's long jump, Marnick jumped 5.22 m. Almost simultaneously with the long jump Marnick and Thijs Roskamp competed in the shot put. Although they seemed to be really thin compared with the competition, they stood firm! Thijs threw to 9.82 and Marnick to 8.99 m.

Kronos was also very well represented on the sprinting disciplines. First of all, there was of course Fabian who, as volunteer, could serve as a human cushion for the sprinters all day long. On the 60m for the men Jasper, Jeroen and Roy were at the start. Jasper and Roy both ran a good 60m in 7.71 s and Jeroen managed to reach the semi-finals in 7.57. Annabel participated in the 60m for the women. She was a bit distracted by the size of the upper legs of her competitors, but managed to cover the 60m in 8.94 s. Marjolein found 60m too easy and decided that she wanted some extra obstacles. On the 60m hurdles she placed third for the final and even managed to conquer bronze in a time of 9.41 s. Lars ran the full round of 200m indoor, during his series he got out of balance by a competitor who stepped into his lane and came out of the curve waving to the audience to keep his balance. Without falling he reached the finish line in 25.96 s. Pretty neat for someone who runs on tennis shoes!

The real diehards ran the long distances despite the dry air in the Omnisport. Roy showed at the 400m that as an allrounder he can still run very fast and even managed to win his series! Twan, Jonas and Thijs van Aalten ran the double distance. That running 800m indoor is no fun was easy to see of their faces. Despite the tough conditions, they came to beautiful times. Also on the 3000m many Kronauten were at the start. Casper managed to clear his target time of 10 minutes and eventually crossed the finish line in 9:55. Vincent could not keep up with the pace and had to settle for a slightly slower time. In the ladies competition Fenna, Annelie and Jasmijn ran the 3000m. They all ran faster than expected. Fenna eventually even finished 4th in 11:47. As a bonus they can all enjoy a nice cough in the coming week.

That athletics, besides very difficult, is also very nice was proven by Twan and Vincent at the pole vault and the triple jump. Twan, our Twentse Renaud Lavillenie, ventured at great heights with his pole stick. After some practice, the starting height of 3.20m seemed a bit high and with a bit of lobbying at the jury he managed to get the starting height to 2.80m. Despite all his effort and especially his great show, he did not manage to reach his starting level. Fortunately for him there is always the competition to try again. At the triple jump, Roy had to tolerate one person in front of himself, but eventually obtained a second place with difference with the rest of the field! Vincent was able to relieve the tense atmosphere during the triple jump by each time barely reaching the sandbox without concussion.

At the end of the day there was also the Swedish relay where both a men and a women team from Kronos participated. Thijs van Aalten took his moment of fame for a while by literally rolling off the track afterwards. Due to the cancelation of the party, almost all of the Kronauts went back to Enschede after dinner to build their own party there. Ultimately a successful and especially enjoyable NSK with 3 medals!

NK Indoor

| Roy van Zijl

Afgelopen weekend deden er twee Kronauten mee aan het NK Indoor senioren in Apeldoorn. Roy mocht laat op de zaterdag aan de bak op het hinkstapspringen om zijn tweede plaats bij het NK junioren van het jaar ervoor extra glans te geven. Helaas had hij zijn dag niet en met twee foutpogingen en een te veilige derde eindigde hij op de onfortuinlijke 9e plaats. Enige lichtpuntje is dat hij wel even zijn moments of fame heeft gepakt door meerdere malen op NPO 1 te zien te zijn in zijn mooie Kronos groen.

Op de zondag was het de beurt aan Marjolein die (gesteund door Marnick, Antoine en Martijn) direct aan het begin van de dag haar best kon laten zien op het hoogspringen. De hoogte zat er wel in, maar helaas viel het allemaal net niet samen op de 1.68 meter. Dit betekende dat haar wedstrijd eindigde op de 1.63 meter en een 9e plaats. Na 3 weekenden aan NK's, met de bronzen plak op het NK meerkamp als hoogtepunt, kan zij toch zeer tevreden zijn met dit resultaat!


[English]

Last weekend, two Kronauten participated in the National Indoor championships in Apeldoorn. Our chairman Roy was first to compete at the end of the saturday afternoon. Placed 5th before the start of the triple jump, he was feeling confident that there might be a medal for grabs. Unfortunately, it didn't work out and after two fouls and a way too safe third jump, he found himself in 9th place. Only positive thing is that you may have spotted him in his Kronos green on TV, if you haven't yet, go and have a look yourself via the NOS.

Marjolein had to wait another day for her third national championships weekend in a row to start. After a magnificent third place in the pentathlon two weeks earlier, she took on the high jump this time. The height in the jumps was there, but unfortunately it didn't really come together at the right time. Therefore she ended her competition at 1.63 meter and a 9th place. Considering the fact that she is still a junior, we can expect a lot from her in the coming years!

NSK Cross

| Jasmijn van Slingerland

---- English below ----

Vandaag vond in Ede het eerste NSK van dit jaar plaats. Steef, Casper, Vincent B, Pauline en Jasmijn liepen de korte cross. Kort daarna stonden Maike en Twan aan de start van de lange cross. Na afloop stonden er grote pannen soep en een flinke stapel pannenkoeken, gebakken door Tartlétos, klaar.


Today, the first Dutch Student Championship of the year took place in Ede. Steef, Casper, Vincent B, Pauline en Jasmijn participated in the short race. Shortly afterwards, Maike en Twan started with the long race. After the race, there were two pots of soup and lots of pancakes, baked by Tartlétos.

Happy holidays and 2018!

| Roy van Zijl

Het 62e bestuur wil iedereen bedanken voor het geweldige jaar 2017! Het was een druk jaar met veel leuke activiteiten, trainingen en NSK's. Ook sportief gezien zijn er veel mooie resultaten gehaald, zoals de 7e plaats in de Batavierenrace. Geniet van de feestdagen en wij wensen jullie allen een goed en sportief 2018 toe!

The 62nd board would like to thank everyone for the great year that 2017 has been! It was a very busy year with a lot of events, training sessions and NSK's. Competitively it also was a great year, with the 7th place in the Batavierenrace as a highlight. Enjoy the holidays and we wish everyone a good and sporty 2018!

NSK Trappenloop

| Roy van Zijl

---- English below -----

Gisteren was het zo ver; het laatste NSK van het jaar, de trappenloop in Nijmegen. Na redelijk wat gestress over het OV bereikten de groep van 15 Kronauten, aangevuld met wat verstekelingen, de mooie Erasmustoren. Terwijl sommigen de schrik nog aan het verwerken waren over de hoogte, of zich hardop afvroegen waar ze aan begonnen waren, mochten de eerste Kronauten al aan de start verschijnen voor de 10 etages. Bij de vrouwen behaalde Annabel een mooie 6e plaats, kort gevolgd door Annelie (7e), die het Duitse onderonsje met Shanice (8e) net met een seconde voorsprong in haar voordeel wist te winnen. Speciale vermelding voor Rita, die na de gebouwenloop van maandag besloot om maar eens een NSK mee te doen en direct een 3e plaats binnensleepte!

Bij de mannen was het een spannende strijd tussen de bestuursleden Roy en Vincent. Eerstgenoemde wist die met een seconde voorsprong te winnen, wat hem traditioneel een 4e plaats opleverde. Ook Fabian waagde zich aan de 10 verdiepingen en behaalde een mooie 7e plaats.

Daarna was het tijd voor de 20 etages, ook hier stonden veel Kronauten aan de start. Fenna behaalde een nette 2e plaats, terwijl ze deze week ook al 3e werd op het NK trappenloop! Jasmijn eindigde op de altijd ondankbare 4e plek. Bij de mannen was het de beurt aan een 6-tal Kronauten. Twan wist zichzelf naar een nette 3e plek te hijsen, terwijl Casper (5e) net een seconde te kort kwam voor het podium. Nart (9e) en Matthijs (10e) wilden de onderlinge strijd graag spannend houden en eindigden 2 seconden uit elkaar. Ook Harm (15e) en Sander (17e) zaten binnen de seconde van elkaar!

De grote boze wolf (Annabel) vond het daarna een goed idee om Roodkapje (Twan) de toren op te achtervolgen. Helaas werd de beoogde tijd niet gehaald, maar kregen zij wel de prijs voor het team met de origineelste outfit. Er was ook prijs voor het bestuursteam op de 4x5 etages estafette. Zij wonnen (zij het nipt) in een mooie tijd van 1:51 min. Merel en Fabian vielen ook nog in de prijzen met de bierestafette door samen met twee ZeuS bestuurders het snelst te adten en de trappen op te vliegen!

Al met al een heel gezellig NSK met mooie resultaten. Daarnaast is er een grote kans dat Kronos de ZeuS bokaal heeft gewonnen en zich de beste studentenatletiekvereniging mag noemen!


Yesterday, the last Dutch student championships of the year took place in Nijmegen. After a lot of problems with public transport, a group of 15 Kronauten, accompanied by some stowaways, reached the Erasmus building. Since the stairclimb was on the program, a couple of people were quite shocked by the height of the tower and were questioning what they had decided to join. The first race was the individual 10 floors. In the women’s race, Annabel reached a solid 6th place, followed shortly by Annelie in 7th, who was victorious by just a second in the German battle with Shanice (8th).

At the men’s race, a battle between two board members was fought. Roy managed to win this battle by beating Vincent by a second. This resulted in Roy claiming the 4th place, something he’s quite familiar with, and Vincent finishing in 5th. Fabian also had a solid performance in 7th.

Then the 20-floor race was scheduled, with a lot of Kronauten competing in this event. Fenna managed to win the silver medal in this event, which is extra special after winning bronze at the national championships last Sunday. Jasmijn finished in the unfortunate 4th place. The men’s race was populated by 6 Kronauten. Twan proudly won the bronze medal, whilst Casper (5th) missed out on the podium by just a second. Nart (9th) and Matthijs (10th) decided that they wanted to battle eachother by finishing just two seconds apart. Also Harm (15th) and Sander (17th) were separated by just one second!

The big bad wolf (Annabel) then decided that it was wise to hunt down little red riding hood (Twan) whilst climbing the 20 floors. Unfortunately, they didn’t perform as expected, but they still went home with the award for most original outfit. The board team also took home an award by winning the 4x5 floor relay. Their winning time of 1:51 minutes was just enough to claim victory. Merel and Fabian also took home an award by winning the beerchase in a team with two ZeuS board members.

All in all, it was a very nice and successful championship for Kronos! There is also a large possibility that we have won the ZeuS cup and therefore are able to call ourselves the best student athletics association of the Netherlands!

Gebouwenloop

| Jasmijn van Slingerland

---- English below -----

Afgelopen maandag stonden er maar liefst 17 Kronauten aan de start bij de Gebouwenloop van Aloha. Iedereen is maximaal stuk gegaan op de trappen in de Horsttoren en er zijn veel prijzen binnengehaald. Zo werden Casper en Vincent B. tweede en derde bij de mannen. Fenna wist bij de vrouwen als derde te eindigen. Het UT/Saxion team waar onder andere Jonas en Fenna in mee liepen was het snelste team en ook voor het bestuursteam was er een plek in de top 3. De rest van de avond hebben we nog heerlijk kunnen nagenieten met een heerlijk kuchje...


On Monday, there were no fewer than 17 Kronauten who participated in the Gebouwenloop organised by Aloha. Everyone went for it full force at the stairs in the Horsttoren, which resulted in many good performances and prices. Casper and Vincent B. were second and third among the men. Fenna was the third woman. The UT/Saxion team in which Jonas and Fenna participated was the quickest team and also for the team of the board, there was a top 3 rank. The rest of the evening, we could enjoy with a nice cough...

Verenigingsweekend: Game of Kronos

| Jasmijn van Slingerland

------ English below -------

In het weekend van 24-25-26 november heeft in Nutter het verenigingsweekend, de "Game of Kronos", plaatsgevonden. Ruim twintig Kronauten gingen de strijd met elkaar aan met als doel alle raadsels en moorden op te lossen zonder zelf vermoord te worden. Het was een weekend vol met spellen, hints, moorden, bondjes & gezelligheid!


24, 25 and 26 November, the association weekend, the "Game of Kronos", took place in Nutter. Always being in the danger of being killed, still more than 20 Kronauten dared to join the game. It was a weekend with many games, hints, murders, alliances & fun!

Dinkelloop

| Jasmijn van Slingerland

---- English below ----

Wedstrijdverslag door Tristan Vlogman:

Kou, nattigheid en slingerpaadjes door het bos: de Dinkelloop van afgelopen zondag had alle elementen van een goede cross! Het parcours in natuurgebied de Zandbergen lag er prachtig bij. Vanaf de start doken de lopers na een kort modderbad het bos in. Heuvel-op-heuvel-af, over een tapijt van herfstkleuren slingerden zij langs het riviertje de Dinkel. Toen moest er nog een miniatuur-Sahara overwonnen worden in de vorm van een zandvlakte voor het eind van het rondje.

Martijn behaalde na zijn succes bij de Pingelloop vorige week nogmaals een eerste plek en ook Pauline trotseerde de Losserse heuvels en gevallen bladeren bij de twee rondes van de 5km. Maike en Tristan vonden de zandvlakte zo leuk dat ze nog twee rondjes liepen voor de 10km, waarbij Maike een podiumplek bij de vrouwen veroverde!


Report by Tristan Vlogman:

Cold, wet and loads of muddy trails snaking through the woods: the Dinkelloop last Sunday had all the elements of a good cross-country race! The course was both challenging and beautiful in the rainy fall weather. After crossing a muddy section (which the organisers had put there to ensure everyone got sufficiently dirty) just past the starting line the runners took to the woods. There the trail turned into a veritable rollercoaster through the trees around the “Dinkel” creek. Finally an area of loose sand (think Sahara desert, but smaller) had to be conquered before completing the lap.

After his victory at the Pingelloop last week, Martijn once again finished in first place in the 5k race. Pauline too finished the two laps of the 5k. Maike and Tristan enjoyed the wet and cold so much they decided to run the 10k, where Maike managed a very respectable 3rd place in the woman’s race!

Around the world in 8(0) shots

| Vincent Witmond

Lieve leden van Skeuvel en Kronos,

Kalenderjaar 2017 is bijna ten einde. D.S.V. De Skeuvel en D.A.V. Kronos mogen met trots terugkijken op een geslaagd jaar vol sportieve en gezellige hoogtepunten: persoonlijke records werden verbroken, ontelbare medailles werden binnen gesleept, en wekelijks vloeide het geelgouden bier, proostend op de onsterfelijkheid. Beide verenigingen bemachtigden zelfs een top-15 plaats in het algemeen klassement van de Batavierenrace. Het moge duidelijk worden voor de Universiteit Twente dat Kronos en Skeuvel dé studentenstad Enschede ontgroeid zijn. Sterker nog, deze twee succesvolle studentensportverenigingen hebben niks meer in Nederland te zoeken. Het maakt niet uit welk seizoen het is, want de individuele klasse domineert op de atletiekbaan in de zomer en de schaatsbaan in de winter. Nederland is veroverd, nu de rest van de wereld nog!

De missie: Around the world Skeuvel en Kronos slaan de handen ineen om eensgezind de wereld kennis te laten maken met de atleten van de groengekleurde atletiekvereniging en de schaatsers van de blauw/scharlakenrood-gekleurde schaatsvereniging. Skeuvelaars Lisette Luit, Martijn Bergsma, Martine Schulten vonden Kronauten Kilian Buitenhuis en Vincent Witmond, en vormden gezamenlijk een commissie om het wereldtoneel tezamen te bereiken. Ambitieus? Zeker. Onmogelijk? Zeker niet! De verenigingen stappen in de luchtballon en vliegen rond de wereld in 80 dagen om het hoge woord te verspreiden! Ga jij mee op deze avontuurlijke tour?

Vind je reiscompagnon Op 14 november kan kennis worden gemaakt met je reiscompagnons van de twee verenigingen. De leden van Kronos en Skeuvel worden door de commissie van harte uitgenodigd in de café Friends om elkander beter te leren kennen. Een reis van dit kaliber vergt een groot commitment en een goede voorbereiding. Een schaatser heeft andere kwaliteiten en kenmerken dan een atleet en vice versa. Het is aan te raden om een persoonlijke compagnon of partner uit te kiezen, het liefst van de vereniging waar je zelf geen lid van bent. Zo worden de krachten samen gebundeld binnen een koppel en bezorg je elkaar een veilige en gezellige reis. De commissie zal tevens het reisplan vaststellen en het proviand voor de reis bekendmaken. Twee weken later zal de ballon definitief opstijgen naar een ongekende hoogte.

Take-off: Around the world in 8(0) shots Op 8 december gaan Kronos en Skeuvel hand in hand zich definitief begeven in hogere sferen. De commissie nodigt ieder lid (met reiscompagnon) van harte uit om met ons deze grote wereldreis te ondernemen. Vanaf 21:00 ben je van harte welkom in Rico Latino voor het allereerste drankje. De luchtballon staat klaar voor opstijgen, maar zal pas vertrekken aan het einde van het festijn. Eerst wordt kennis gemaakt met de 8(0) internationale shots van nader te bezoeken bestemmingen gedurende de reis. Daarnaast zal genoten worden van een laatste toegift van de bitterzoete Nederlandse bodem. Tevens kan er een laatste kiekje gemaakt worden voor achterblijvende familieleden en vrienden. De hele avond kan genoten worden van drankjes en hapjes. Om 1:00 zal de ballon definitief opstijgen en zal eeuwige roem klinken voor ieder die lid is van D.S.V. De Skeuvel en D.A.V. Kronos.

Wij hopen dat je mee komt op deze ambitieuze reis rond de wereld!

Grand voyage!

Kilian Buitenhuis, Lisette Luit, Martijn Bergsma, Martine Schulten en Vincent Witmond

FBK Training/Clinic 28/09

| Fabian Pelgröm

English version below.

Aankomende donderdag (27-09) is de training in het FBK stadion. Hier zal een clinic Hoogspringen en Kogelstoten op het programma staan. Wij zullen verzamelen om 17:40 bij bushalte de broeierd. Dit betekent dat er geen training is op de UTrack.

Next Thursday 27-09 there will be a training in the FBK Stadion in Hengelo There will be a clinic for High Jump and Shot Put We will meet at 17:40 at the Broeierd This means that there will be no training at the Utrack.